အင်တာနက်ဆက်သွယ်ခြင်းဟာ android apps များလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်