• ورود ویژه

iSpyoo به – نرم افزار ردیابی تلفن همراه به نظارت بر کودکان!

iSpyoo به - نرم افزار ردیابی تلفن همراه به نظارت بر کودکان!

iSpyoo به – نرم افزار ردیابی تلفن همراه به نظارت بر کودکان!

آیا شما در مورد آنچه که کودکان خود را در گوشی های هوشمند خود انجام دهند نگران? آیا شما نیاز به یک راه برای دیدن آنچه انجام می دهند به طوری که شما می توانید فعالیت های خود را در کنترل کنند? Now you can monitor their mobile activities thanks to تلفن همراه نرم افزار ردیابی for smartphones.

iSpyoo به is the number one program that helps parents monitor and restrict their child’s mobile phone. No other child تلفن همراه نرم افزار ردیابی has as many monitoring and filtering امکانات. With this powerful yet simple-to-use program installed onto your child’s smartphone, you will be able to login to your private account to view the activities and set restrictions.

When you use iSpyoo به, you’ll learn what your child does on the smartphone. And you will be able to set restrictions and filters in order to control how the phone is used.

تلفن همراه نرم افزار ردیابی

با این iSpyoo به, تو می توانی:

 • زمان واقعی برای ردیابی تلفن محل سکونت
 • پیگیری پیام های تلفن متن
 • خوانده شده تلفن تماس
 • پیگیری پیام های Whatsapp
 • برنامه های استفاده شده
 • پاسخ خودکار ( تماس جاسوسی )
 • رایگان به روز رسانی
 • پیگیری پیام های وایبر
 • مشاهده تماس HistoryRecord
 • آهنگ مرور تاریخچه اینترنت
 • مشاهده تمام عکس عکس
 • 100% غیر قابل کشف

دانلود this app for “iSpyoo به – نرم افزار ردیابی تلفن همراه به نظارت بر کودکان!